Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2016/2017

Wykaz podręczników 2016/2017


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 


 

Henryk Sienkiewicz

 

Patronem Szkoły jest Henryk Sienkiewicz (1846-1916) wybitny polski prozaik, laureat Nagrody Nobla. Przyszedł na świat w Woli Okrzejskiej na Podlasiu i tu spędził najmłodsze lata. To pisarz związany nierozerwalnie z Ziemią Podlaską. Henryk Sienkiewicz, pisarz o sercu wrażliwym i kochającym, urodzony na Podlasiu, gdzie również leży Grodzisk, został Patronem naszej Szkoły.

30 kwietnia 1992 roku miało miejsce uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Grodzisku imienia Henryka Sienkiewicza.

 
 

 

Zloty szkół

 

Nasza szkoła należy do Bractwa Szkół Sienkiewiczowskich, skupiającego placówki oświatowo-wychowawcze noszące imię Henryka Sienkiewicza, działające na terenie całej Polski.

Szkoła w Grodzisku przez wiele lat uczestniczyła w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Jest jedną z przeszło 160 szkół noszących imię wybitnego pisarza. Reprezentacja naszej Szkoły po raz pierwszy uczestniczyła w V Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Łowiczu w 1997r.

Następnie:

1998r. w Kościelcu,

1999r. w Krakowie,

2000r. w Warszawie,

2001r. Szczecinie,

2002r. w Poznaniu,

2003 r. w Myszkowie, 

2005r. w Zębicach, 

2006r. w Zamościu,

2007r. w Kołobrzegu,

2008r. w Olecku,

2009r. w Nowym Sączu.

 
 
 
 
 
 
 


 

Jubileusz Szkoły

 

Uroczystość 20-lecia nadania Szkole imienia Henryka Sienkiewicza odbyła się 30 maja 2012r.

Uroczystość upamiętniła potrójny jubileusz: 30 - lecie oddania budynku szkoły do użytku, 20 - lecie nadania szkole imienia oraz 10 - lecie powstania Zespołu Szkół w Grodzisku.

Uroczystość mogła odbyć się dzięki staraniom Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzisku p. Teresy Kosińskiej. Część artystyczną przygotowały polonistki: Joanna Iwanowska, Ela Zaręba, Agnieszka Mędrycka oraz muzyk Mariusz Obrycki. Uczniowie klas V a, VI a, VI b szkoły podstawowej oraz II A, II B, II C, III B gimnazjum zaprezentowali swoje talenty artystyczne podczas wciągającej inscenizacji. 

Zaproszeni goście

 

Zaproszeni goście: Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku Jerzy Kiszkiel, Wójt Gminy Grodzisk Antoni Tymiński, Przewodnicząca Rady Gminy Izabela Nowak, Radny Krzysztof Krasowski, Sekretarz Agnieszka Derewońko, Prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku Zdzisława Maksymiuk, główna księgowa Banku Spółdzielczego Oddział w Grodzisku Stanisława Kosińska, Kierownik Obsługi Szkół w Grodzisku Jan Mirończuk,  była dyrektor Teresa Kryńska, były dyrektor szkoły Marek Czajkowski z żoną Danutą - 20 lat temu zainicjował oraz zrealizował  nadanie szkole imienia oraz uhonorowanie szkoły sztandarem, byli pracownicy Barbara i Władysław Kobusowie, emerytowani nauczyciele: Irena Kosińska, Genowefa Zaremba, Janina Pucel, Krystyna Głuszuk, Regina Tymińska, Halina Kosińska, Henryka Stokowska, Nadzieja Korol, Grażyna Kalicka, Mikołaj Aleksiejuk, kierownik Gminnej Biblioteki w Grodzisku Maria Saczuk, księgowa Lucyna Moczulska, Katarzyna Marczuk, przedstawicielki Rady Rodziców Beata Olszewska, Monika Jarmuchowicz. 

Galeria zdjęć, filmy

 

Nagrania szkolnego koła filmowego: cz1, cz.2


Nagranie "Głosu Siemiatycz" kliknij tutaj...


Galeria zdjęć z uroczystości kliknij tutaj...


 

Archiwalne filmy

z uroczystości

nadania Szkole imienia - 30.04.1992r.

 

Cz. I Przed uroczystością

Cz. II Powitanie gości

Cz. III Akt nadania Szkole imienia

Cz. IV Symboliczne wbijanie gwoździ

Cz. V Symboliczne wbijanie gwoździ

Cz. VI Poświęcenie sztandaru

Cz. VII Przekazanie sztandaru

Cz. VIII W przerwie...

Cz. IX Część artystyczna

Cz. X Część artystyczna

Cz. XI Część artystyczna

Cz. XII Część artystyczna

Cz. XIII Część artystyczna

Cz. XV Uroczysty obiad

Cz. XVI Uroczysty obiad

 
 

 

Zdjęcia archiwalne

 

Poniżej prezentujemy zgromadzone archiwalia z czasów budowy szkoły, czyli sprzed przeszło 30 lat, jak również z uroczystości nadania szkole imienia z 1992r.

Fotografie pochodzą ze szkolnej kroniki.

Poszukujemy archiwalnych zdjęć z tego okresu, jak również wszelkich pamiątek fotograficznych, dokumentów z życia naszej szkoły. Zapraszamy do współpracy przy rozbudowywaniu naszego szkolnego cyfrowego archiwum.

Kontakt: be.go@op.pl

 
 
 

Budowa szkoły w Grodzisku

Początek budowy - 1976 r.
W trakcie budowy - 1976 r. i 1980 r.

Budynek od frontu po oddaniu do użytku w 1982 r. 

Widok na łącznik i zaplecze transportowe - dwa osinobusy i przyczepa ciągnikowa

Widok na budynek przedszkolny - 1982 r.
Karty ze szkolnej kroniki

Nadania Szkole imienia Henryka Sienkiewicza 30.04.1992r.


Ks. Andrzej Boguszewski dokonuje poświęcenia sztandaru szkoły. Obok przedstawiciele Rady Rodziców: p. Mieczysław Podedworny, p. Ewa Antonowicz, p. Wiesław Wincenciak Dyrektor p. Marek Czajkowski oraz Jan Zambrzycki z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku
Pierwszy kierownik powojennej szkoły w Grodzisku p. Zygmunt Zgirski wbija symboliczny gwóźdź w drzewiec sztandaru p. Jan Zambrzycki z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku
Emerytowany Dyrektor p. Stanisław Proszowski Dyrektor p. Marek Czajkowski

Karty ze szkolnej kroniki - kronikę prowadziła p. Jadwiga Zaręba

List byłego kierownika szkoły p. Włodzimierza Łozińskiego Zobacz...

10 - lecie powstania Zespołu Szkół w Grodzisku

1 września 2002 r. został utworzony Zespół Szkół w Grodzisku w skład, którego weszła: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grodzisku oraz Publiczne Gimnazjum w Grodzisku.Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl