Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2017/2018


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 

Dzieje naszej szkołyNajstarsza Kronika szkoły...

 

Początki szkolnictwa

przełom XIX i XX wieku

 

Na przełomie XIX i XX wieku w Grodzisku funkcjonowały  dwie szkoły. Pierwszą była carska Wiejska Szkoła Państwowa, czyli Narodnoje Ucziliszcze, założona zaraz po uwłaszczeniu chłopów z majątku Grodzisk w latach sześćdziesiątych XIX w. W 1906 r. uczył w niej niejaki I. Czerniakiewicz, w 1908 r. Kolcewicz, a w l. 1910-1915 I. Mielnikow. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z Grodziska, Mierzynówki, Sypni i Drochlina (zdjęcie obok - wiosna 1916 r. lub 1917 r.). Drugą była szkółka cerkiewna dla dziewcząt.

 W 1910 r. nauczycielką była Fiedosja Chlebcewicz. W obydwu szkołach uczyło się 59 chłopców i 24 dziewczęta. W 1906 r. na terenie gminy istniały również szkółki: w Korycinach (1894), w Kozłowie (1895), Siemionach, Czarnej CZdjęcie z 1917 rokuerkiewnej, Czarnej Średniej (1898), Czarnej Wielkiej oraz w Żalach i Jaszczołtach (wówczas w gminie Skórzec). Wcześniej istniała tylko szkoła w Czarnej Cerkiewnej, założona w 1859 r., przemianowana w 1876 r. na Narodnoje Ucziliszcze.

Drewniany budynePierwszy budynek szkoły, obecnie już nieistniejącyk szkoły w Grodzisku był pozostałością jeszcze z czasów carskich (na zdjęciu obok). Znajdował się przy drodze prowadzącej z rynku do Drohiczyna, w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się hydrofornia, na przeciwko przystanku autobusowego. Po odzyskaniu niepodległości został zaadaptowany na Publiczną Szkołę Powszechną. Obowiązek utrzymywania szkół powszechnych państwo nakładało na Zarządy Gminne.


 

Dwudziestolecie międzywojenne

 

W pierwszych powojennych latach nie najlepiej było z uczęszczaniem uczniów do szkoły, skoro w 1922 roku nauczyciel Edward Urbanik, za pośrednictwem miejscowego proboszcza, ks. Ludwika Pogumirskiego ogłosił, że: "Dnia 28, 29 i 30 sierpnia b. r. będą się odbywać codziennie od godz. 9-12 przed południem i od godz. 3-5 po południu wpisy do szkoły.

Ktoby w tym czasie dziecka swego w wieku szkolnym będącego (od 7 do 14 lat) do szkoły nie zapisał lub przed zapisem je ukrywał, ulegnie w myśl przepisów obowiązujących ustaw grzywnie lub w razie udowodnionego ubóstwa karze aresztu. Zarząd szkoły zaznacza przy tem, że dzieci powinne przychodzić do zapisu ze swemi rodzicami lub opiekunami, że dzieci zgłaszające się bez rodziców lub opiekunów do szkoły zapisywać się nie będzie. Dzieci, które już do szkoły uczęszczały powinne przynieść ze sobą do zapisu ostatnie świadectwo szkolne - Kierownik szkoły, w/z E. Urbanik."

W latach dwudziestych w grodziskiej szkole uczyli: Perzucha, Lasik, czy Józef Syrek, wcześniej nauczyciel w Kosiance Starej (Zobacz więcej... 1, 2. 3, 4)

Kierownikiem był Edward Urbanik (w 1930 r. radny gminny), który pochodził z terenów byłego zaboru austriackiego. Szkoła miała 2 salki lekcyjne, w których stały stare ławki z pulpitami. Dwa pozostałe pokoje zajmował, jako mieszkanie kierownik szkoły Urbanik z żoną Marią. W 1930 roku urodził im się syn Jerzy. Oprócz kierownika uczyli w szkole: Chojnowski i Cecylia Wierzbowska. Jej mąż Leon był komendantem straży pożarnej. Wierzbowscy po wojnie wynieśli się do Łomży. W szkole uczyli także księża: Ludwik Pogumirski religii katolickiej (na zdjęciu obok) i Piotr Kuźmiuk z Czarnej Cerkiewnej - religii prawosławnej.

Do 1938 r. w szkole funkcjonowało pięć oddziałów (klas). I i II oddział uczył się w jednej salce, III i IV w drugiej, do godziny 12-ej. Potem przychodzili uczniowie oddziału V, którzy uczyli się do wieczora. Gdy jeden oddział miał wykład - lekcję mówioną, drugi pisał, i tak na zmianę. Rok szkolny trwała, tak jak współcześnie, od 1 września do końca czerwca.

Niezbyt okazale przedstawiało się wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. Był tam m. in. wielki globus, duże mapy polityczne i fizyczne Polski, Europy i innych kontynentów, duża linia, kątomierz, kilka próbówek, menzurek, waga, poziomica, pion, liczydła, tablica z alfabetem, tabliczka mnożenia, małe ogniwo elektryczne z bateriami, radio na słuchawki z kondensatorem i kilka piłek do gry. Była też niewielka biblioteczka licząca ok. 100 książek.

Na ścianach wisiały: krzyż. godło, portrety: J. Piłsudskiego i I. Mościckiego oraz miniatury przedstawiające Belweder, Zamek Królewski w Warszawie, Wawel, obrazy J. Matejki: „Hołd Pruski” i „Bitwa pod Grunwaldem”. Jeszcze skromniejsze warunki panowały w małych wiejskich szkółkach, gdzie były trzy lub cztery oddziały, jeden nauczyciel, czasami dojeżdżał drugi, a pomocy naukowych nie było prawie żadnych. Ponadto nauka była prowadzona nie w jednym budynku, a w w kilku domach, gdzie od właścicieli wynajmowano sale lekcyjne.

Trudne warunki nauki i skromne wyposażenie rekompensował zapał nauczycieli, ich pracowitość, surowe wymagania względem uczniów i forsowanie nauki w domu. Prowadzone były kółka zainteresowań (polonistyczne, historyczno-geograficzne, matematyczno-fizyczne, sportowe). Odbywały się one po lekcjach, a zimą również i w niedzielę. Pozwoliło to dla wielu zdolniejszych uczniów dostać się do VI oddziału w pobliskich miastach i dalej kontynuować naukę w gimnazjum m.in. w pobliskim w Drohiczynie.

Piotr Bendorff (siostrzeniec ks. Pogumirskiego na zdjęciu obok) pisał po latach: "Od 1 września 1929 do 27 czerwca 1933 uczyłem się w tej szkole i do dzisiaj ją bardzo mile wspominam, mimo że była to bardzo skromna szkoła, z uczniami na różnym poziomie, z różnych środowisk i różnego pochodzenia społecznego. Dzieci urzędników państwowych, sklepikarzy, rolników, w tym i szlachty zaściankowej, robotników rolnych i różnej biedoty. Były wśród nich dzieci dobrze ubrane i obute, były ubrane skromnie, a były i takie - w łatanych porteczkach, czy sukienkach, poszarpanych butach. Niektóre nie miały tornistrów, tylko płócienne woreczki na sznurkach, nie miały książek, obredek, ołówków, a o kredkach marzyły. Tym najbiedniejszym coś tam fundowała Gmina i darowywał „Komitet Rodzicielski”.

Nie używano kapci, każdy wchodził do klasy w butach, w których przyszedł. Sale były pełne kurzu i błota, szczególnie jesienią i w czasie wiosennych roztopów.

Edward Urbanik uczył: historii, geografii, matematyki, fizyki z chemią i gimnastyki. Natomiast Cecylia Wierzbowska, która była dość dobrze wspominana przez uczniów, uczyła języka polskiego, kaligrafii, rysunków, muzyki i śpiewu, dobrego wychowania i zajęć praktycznych.

Od 1933 r. odszedł ze szkoły w Grodzisku kierownik Urbanik. Na jego miejsce przyszedł Karol Sakowski. Młody, wesoły i wysportowany. Dużo grał z uczniami w piłkę. Sakowski jeszcze przed wybuchem wojny odszedł szkoły w Wyszkach. Podczas okupacji brał czynny udział w konspiracji AK. W tym czasie uczył w Grodzisku nauczyciel o nazwisku Szykalski. Kierownikiem po Sakowskim został Sebastian Orzechowski miłośnik fotografii, który wcześniej, w latach dwudziestych, uczył w Makarkach. Swoim aparatem fotograficznym uwieczniał życie szkoły i Grodziska. W prywatnych zbiorach byłych uczniów zachowało się kilka jego fotografii. Oprócz kierownika uczyli w tym czasie: Klinder, Jabłońska, prowadzący chór Ziółkowski, ks. Ludwik Pogumirski oraz ks. Piotr Kuźmiuk. Orzechowski zginął we wrześniu 1939 roku w Nurcu, gdzie był kierownikiem. Został rozstrzelany przez Niemców, za sfotografowanie zestrzelonego niemieckiego samolotu.

W lutym 1934 r. grupa nauczycieli z gminy Grodzisk, licząca 10 osób, założyła Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego z myślą o skuteczniejszej obronie interesów szkoły i nauczycieli na terenie gminy. Zarząd Ogniska stanowili: Paulina Buczyńska prezes, Sebastian Orzechowski skarbnik, Cecylia Wierzbowska sekretarz.

W 1937 r. nowym kierownikiem szkoły został Stanisław Zabłocki. W szkole uczyła również jego żona Jadwiga, nowa nauczycielka Helena Fiedorukowa, żona urzędnika gminnego oraz Irena Jabłońska.

Od września 1938 r., utworzono w Grodzisku VI oddział. Uczniowie mieli, więc możliwość pełnego ukończenia szkoły powszechnej na miejscu. Budynek szkolny nie mógł pomieścić uczniów szkoły. Wynajmowano lokale prywatne u Czarkowskich i Głuszuków. Wójt Edmund Karasiński zaczął czynić starania o zbiórkę funduszy na budowę nowej, murowanej, siedmioklasowej szkoły w Grodzisku. Niestety plany te zniweczyła wojna. Budowa nowej szkoły ruszyła dopiero po wojnie w 1976r., czyli po 38 latach od planów przedwojennego kierownictwa szkoły.


 

II wojna światowa

 

Po wybuchu II wojny światowej szkoła nadal funkcjonowała. 17 września 1939 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej, szkoła zajmowała obok budynku własnego, część lokalu Urzędu Gminy w Grodzisku, zlikwidowanego przez Sowietów, resztę zajął Sielsowiet. Szkołę powszechną w Grodzisku przemianowano na tzw. Niepełną Szkołę Średnią - ośmioklasową (N-Sze-Sza).

Jej kierownikiem pozostał Stanisław Zabłocki (na zdjęciu wśród uczennic). W kwietniu 1940r. do Grodziska przybył Piotr Ruczaj z rodziną (zobacz więcej...), kierownik 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Drohiczynie. Dostał on nakaz opuszczenia miasta i osiedlenia się w odległości 30 km od pasa granicznego na Bugu. Po przybyciu do Grodziska okazało się, że większość jego nauczycieli zamieszkała na terenie Gminy Grodzisk i prowadzi tu nauczanie. Piotr Ruczaj w Niepełnej Szkole Średniej w Grodzisku uczył do 22 czerwca 1941r., czyli do wybuchy wojny niemiecko-sowieckiej. Wtedy to wraz z innymi nauczycielami wrócił do Drohiczyna, a nowa władza okupacyjna zamknęła szkołę w Grodzisku.

Nie pogodzono się z decyzją okupanta. Dawni nauczyciele, rodzice oraz ruch oporu podjęli próby organizowania tajnego nauczania. W Grodzisku taką tajną szkołę zorganizował Piotr Bendorff, absolwent grodziskiej szkoły i gimnazjum w Drohiczynie.  Uczył historii, geografii języka polskiego, a czasami i innych przedmiotów. Oprócz niego uczyli nauczyciele zamkniętej placówki w Grodzisku: Jadwiga Zabłocka, Helena Fiedorukowa, Jadwiga Krukówna, Stanisław Zabłocki. Niemcy tępili wszelkie przejawy tajnego nauczania. Szczególnym jego wrogiem był Karl Belov zastępca komendanta żandarmerii.

Z czasem tajnym nauczaniem objęto całą gminę. Powstały tajne szkoły: w Sypniach, Dołubowie, Korycinach, Czarnej Cerkiewnej, Krynkach Sobolach, Siemionach, Żalach. W Boguszach Litewce u sołtysa Kosińskiego uczył Zbigniew Czarnocki, absolwent gimnazjum w Drohiczynie, członek Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Zginął pod Wyrozębami w 1943 r. Jego miejsce zajęła Sabina Terlikowska z Ciechanowca. W Stadnikach tajną szkołę prowadziły: Maria i Jadwiga Bachorkówny, w Mierzynówce małżeństwo Klinder, mieszkające u Faustynowiczów, w Czarnej Wielkiej – Andrzej Moskalewicz, w Żerach – Romuald Jastrzębski, w Sypniach – Włodzimierz Awramienko. Dzieci były uczone na tajnych kompletach w różnych domach i w ścisłej tajemnicy. W kościele ks. Pogumirski uczył dzieci religii, a przy okazji także innych przedmiotów, np. historii. Po ukończeniu takiej tajnej szkoły były wydawane świadectwa ukończenia szkoły powszechnej, pisane na przedwojennych polskich drukach, z pieczątkami z orłem. Za nauczanie rodzice płacili nauczycielom jak mogli, najczęściej w naturze (t.j. kury, gęsi, słonina, kasza itp.). Większość rodziców doskonale rozumiała znaczenie polskiego nauczania i za wszelką cenę chciała posyłać dzieci do takich szkół.


 

Po wojnie ...

 

Po zakończeniu II wojny światowej, już jesienią 1945 r. reaktywowano szkołę w Grodzisku.  Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Zygmunt Zgirski, który już 1 października 1945 r., w lokalu gminnym, uruchomił czteroklasową szkołę z 126 uczniami.

W trakcie roku szkolnego, wraz z przybyciem kolejnych nauczycieli: Tadeusza Miziołka, a potem na jego miejsce Ireny Jabłońskiej oraz Eugeniusza Olszewskiego, organizowano kolejne oddziały. Uczyli także księża: ks. Ludwik Pogumirski religii katolickiej i ks. Jan Bortniczuk religii prawosławnej. Mimo aresztowania kierownika, przez ówczesne władze komunistyczne, szkoła w roku szkolnym 1946/47 funkcjonowała bez większych zakłóceń, jako 6-oddziałowa z 156 dzieci. W 1946 roku do Grodziska uczęszczały dzieci z 9 wsi: Grodziska, Mierzynówki, Drochlina, Kosianki Leśnej, Kosianki Starej, Kosianki-Trojanówki, Porzezin-Mendli, Porzezin-Giętek i Kozłowa. Od stycznia 1947 roku zajęcia odbywały się w starym zrujnowanym, XIX-wiecznym budynku szkoły oraz wynajętym od spółdzielni pałacu Brzezińskich (zdjęcie obok), ostatnich właścicieli majątku w Grodzisku. W siedmiu oddziałach uczyło się 207 uczniów.

Bardzo trudne warunki lokalowe utrudniały funkcjonowanie szkoły. Fakt przekazania budynku podworskiego w 1954 r. nie rozwiązał problemów lokalowych. W roku szkolnym 1960/61 kolejny kierownik Antoni Skowroński, na wniosek Komitetu Rodzicielskiego, wystosował prośbę do Inspektoratu Oświaty w Siemiatyczach o podjęcie decyzji w kwestii budowy nowego budynku szkoły. Niestety na pozytywne rozpatrzenie tej prośby, trzeba było czekać kilkanaście lat.

Kiedy w sierpniu 1974 r. spłonął XIX-wieczny budynek szkoły (zdjęcie obok), adaptowano dwa pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy oraz wynajmowano sale lekcyjne w domach prywatnych u Radomskich i Balejków.  


 

Budowa nowej szkoły

 

Budowę nowego budynku szkolnego (zdjęcie poniżej) rozpoczęto jesienią 1976 roku. Prace przedłużały się. Szkoła, ze względu na trudne warunki lokalowe, była zmuszona pracować na dwie zmiany. Po sześciu latach, w maju 1982 roku, dyrektor Stanisław Proszowski, otrzymał klucze do nowego, bardzo dużego i nowoczesnego kompleksu szkolnego, wyposażonego w salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę oraz piękne, przestronne sale lekcyjne.

Rok szkolny 1982/83 uroczyście rozpoczął się w nowej, tak bardzo oczekiwanej szkole. W 1982 r. po oddaniu do użytku nowej szkoły, obwód szkolny stopniowo poszerzał się. Na terenie Gminy Grodzisk, przez lata, funkcjonowało 13 szkół. Stopniowo były zamykane, a nauczyciele i uczniowie przenoszeni do Szkoły w Grodzisku. Chodzi tu o następujące placówki: w Makarkach (zamknięta w 1959), Kozłowie (1971), Krynkach Sobolach (1973), Kosiance Starej  (1976), Żerach Pilakach (1978), Rybałtach (1983), Żalach (1984), Korycinach (1986), Sypniach (1987), Czarnej Wielkiej (1995), Czarnej Cerkiewnej (2008) oraz Stadnikach (2008).

30 kwietnia 1992 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Grodzisku imienia Henryka Sienkiewicza oraz poświęcenia sztandaru szkoły. Było to wielkie święto, które zgromadziło wielu znakomitych gości, między innymi Kuratora Oświaty w Białymstoku, czy też pierwszego powojennego kierownika szkoły Zygmunta Zgirskiego - na zdjęciu obok wbija symboliczne gwoździe.


 

Współczesna szkoła

 

1 września 1999r., w wyniku reformy edukacyjnej, powstała 6-letnia Szkoła Podstawowa oraz 3-letnie Publiczne Gimnazjum w Grodzisku. Utworzono trzy oddziały: "A", "B" z klas szóstych Szkoły Podstawowej w Grodzisku oraz "C" z klas szóstych ze Szkół Podstawowych w Czarnej Cerkiewnej i Stadnikach. W roku szkolnym 2001/2002 w związku z likwidacją szkół w Pobikrach (gmina Ciechanowiec) uczniowie tych szkół, na życzenie rodziców, podjęli naukę w Grodzisku.

1 września 2002 r. został utworzony Zespół Szkół w Grodzisku w skład, którego weszła: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grodzisku oraz Publiczne Gimnazjum w Grodzisku.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2004/2005 dokonano reorganizacji szkół na terenie Gminy Grodzisk, w wyniku, czego, w szkołach w Czarnej Cerkiewnej i Stadnikach zlikwidowano oddziały IV - VI, a uczniów przeniesiono do Grodziska. Utworzono trzy oddziały od klas IV do klas VI, według klucza dojazdów uczniów z gimnazjum. W Czarnej Cerkiewnej i Stadnikach pozostały oddziały 0 - III, które weszły w skład Zespołu Szkół w Grodzisku, jako szkoły filialne. 85% ogółu uczniów było dowożonych na zajęcia czterema autobusami szkolnymi. Do szkoły uczęszcza młodzież z Grodziska i z ok. 39 wsi należących do gminy Grodzisk. Do szkoły dowożonych jest kilkunastu uczniów z sąsiednich gmin: Drohiczyna i Ciechanowca.

Z dniem 1 września 2008 r. przestały istnieć szkoły filialne w Czarnej Cerkiewnej i Stadnikach. Uczniowie rozpoczęli naukę w Grodzisku.


Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkole podstawowej

i gimnazjum  (pierwszy rok gimnazjum i ostatni VIII klasy SP)


Szkoła

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Oddziały

przedszkolne

47 49 51 55 51 37 37 47 42

SP

344 305 353 347 340 359 351 333 322

G

72 138 305 211 218 221 216 209 204

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz uczniów

w szkole podstawowej i gimnazjum (wygaszanie gimnazjum w związku z reformą)


Szkoła

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

Odziały

przed.

46 50 48 45 72 73 77 58 72 70

SP

329 312 285 265 241 222 214 210 174 206

G

205 202 202 184 168 151 142 136 130 90


 

Jak szkoła zmieniała swoje oblicze ...

 

W listopadzie 2010 roku, po gruntownym remoncie, została oddana  do użytku  sala gimnastyczna. Wymieniono dach, elewację, położono nową podłogę, wymieniono okna.


W latach 2011 - 2012 wyremontowano kolejne sale lekcyjne,  wyposażając je w nowe meble. W sali 13 i 8 wymieniono wykładziny na antypoślizgowe oraz wymieniono wykładzinę na korytarzach na parterze.


Rok szkolny 2012/2013 był bardzo płodny jeżeli chodzi inwestycje w naszej placówce. Od 1 lipca 2012r. ruszył duży dwuletni projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Punkt Przedszkolny Arkadia Przedszkolaków. Utworzenie przedszkola w Gminie Grodzisk polegający na zorganizowaniu bezpłatnego wychowania przedszkolnego dla 3,4 i 5-latków, który opiewał na 801 725,42zł, z czego wkład własny gminy to 96 207,08zł. Przedsięwzięcie z funduszy unijnych realizowano do 30 czerwca 2014r. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal z dużym powodzeniem ze środków własnych gminy.


Jesienią 2012r. został wybudowany parking przy Zespole Szkół w Grodzisku na 40 pojazdów. Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw w Grodzisku było realizowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek złożony przez Urząd Gminy w Grodzisku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” poskutkował nowym parkingiem. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na mocy umowy o dofinansowanie projektu przyznał dofinansowanie w wysokości 207 000zł.


Od czerwca do października  2012r., równolegle do prac adaptacyjnych w punkcie przedszkolnym, trwała budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na mocy umowy o dofinansowanie projektu przyznał dofinansowanie w wysokości 63 370zł.


W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w szkole podstawowej" w ramach którego zrealizowano w klasach I - III zajęcia plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia logopedyczne. Dzieci 10-krotne wyjechały na basen oraz na wycieczkę krajoznawczą po Podlasiu Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji wymienionych zajęć, laptop i projektor z ekranem projekcyjnym, multimedialne oprogramowanie do realizacji zajęć logopedycznych i korekcyjnyjno-kompensacyjnych. Projekt opiewał na 57 112zł.


Na przełomie roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 zrealizowano projekt ekologiczny pn. "Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ekologicznych, wyjeżdżali na wycieczki, brali udział w konkursach. Nad całością czuwała nauczycielka przyrody Dorota Kobus. Zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny, pomoce do badania wody, gleby i powietrza,  specjalistyczne oprogramowanie. Projekt ekologiczny opiewał na 12 988,43zł.


Na przełomie roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015 nasza szkoła zrealizowała kolejny, trzeci już projekt unijny pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej". Projekt z dofinansowania unijnego opiewał na kwotę 87 020,42zł. Zakupiono do oddziału przedszkolnego: nowe meble, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki, odkurzacz, froterkę, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, zabawki, Organ prowadzący na własny koszt dostosował dawne centrum multimedialne na potrzeby łazienek dla dzieci i personelu, natomiast wykończenie i wyposażenie łazienek zrealizowano z funduszy unijnych. Zakupiono kserokopiarkę oraz piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej.


W roku szkolnym 2014/2015 do struktury Zespołu Szkół w Grodzisku organ prowadzący, czyli Gmina Grodzisk włączyła dowożenie. Zatrudniono na zasadzie przeniesienia z Zespołu Obsługi Szkół: 3 kierowców autobusów szkolnych, 4 opiekunów, księgową, inspektora ds. księgowych oraz inspektora ds. administracyjnych.


W czasie ferii zimowych 2015 ze zwiększonej subwencji oświatowej na dzieci sześcioletnie w klasach pierwszych oraz na świetlicę szkolną poczyniono niezbędne zakupy oraz remonty. Zakupiono dwa projektory multimedialne z ekranami projekcyjnymi do sal nr 3 i 8, pomoce dydaktyczne, meble do sali nr 6. Wyremontowano pomieszczenia świetlicowe: wymieniono podłogę oraz oświetlenie, wymalowano ściany, zakupiono nowe meble, telewizor oraz pomoce dydaktyczne. Wstawiono do świetlicy 3 komputery z dostępem do Interentu. Zaplecze przy sali 36, po gruntownym remoncie, stało się gabinetem logopedy. Zwiększona subwencja wyniosła: 10 000zł - świetlica, dzieci sześcioletnie - 20 000zł. Wymieniono oprawy świetlne w sali 41, na korytarzu na II piętrze i na świetlicy. Wszystkie prace remontowe wykonali pracownicy obsługi szkolnej. Zobacz zdjęcia ...


W roku szkolnym 2015/2016 szkoła otrzymała od MEN 12000zł na edukację włączającą: zakupiono komputer do gabinetu logopedy, szeroką gamę niezbędnych pomocy do realizacji zajęć: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych, meble, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym oraz dyktafon. Pozyskano środki ze zwiększonej subwencji oświatowej w wysokości 5000zł na remont gabinetu higienistki szkolnej - wymieniono podłogę, kącik sanitarny, zakupiono nową szafę, kozetkę, wagę oraz parawan. Wszystkie prace remontowe wykonali pracownicy obsługi szkolnej.

Wyremontowano wyjście ewakuacyjne od tyłu szkoły oraz wymieniono drzwi do kotłowni. Zobacz zdjęcia ... Przeniesiono bibliotekę szkolną z malutkiej sali nr 17 do sali nr 21. Zamontowano nowe regały biblioteczne. Zobacz zdjęcia...


W okresie od 9 maja do 24 czerwca 2016r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w projekcie ekologicznym pn. "Lasy czyste i niebo przejrzyste" współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Nauczyciele promujący ekologiczne inicjatywy w naszej szkole: Danuta Bronicka, Izabela Nowak i Mariusz Gawrysiuk przygotowali program zajęć ekologicznych, opracowali wkładkę dziedzinową do wniosku aplikacyjnego, a w efekcie tych działań szkoła pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku środki w wysokości 12 357zł oraz 2 000zł z Urzędu Gminy w Grodzisku. Fundusze, zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, zostały przeznaczone na zakup do sali nr 36 zestawu interaktywnego (tablica interaktywna i projektor krótkoogniskowy), wizualizera, oprogramowania do tablicy interaktywnej. Dodatkowo zostaną zorganizowane 3 wycieczki: do Biebrzańskiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody w Korycinach, zakupiono nagrody konkursowe. W maju 2016r. na potrzeby realizacji projektu ekologicznego wyremontowano salę nr 36.


W czasie wakacji wymieniono elewację na ścianie budynku szkolnego od strony boiska. Pracownicy obsługi wymalowali sale lekcyjne nr: 34, 40, szatnie, korytarz przy świetlicy. Zdjęcia zdjęcia... Zobacz prezentację...


W październiku 2016r. ze środków w wysokości 2 000zł pozyskanych z MEN w ramach zwiększonej subwencji oświatowej zakupiono pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.


Dnia 9 grudnia 2016r. wymieniono kocioł grzewczy w naszej kotłowni. Szkołę i blok nauczyciela ogrzewają dwa kotły. Wyeksploatowany piec pochodził z 2003r. i po 13 latach użytkowania uległ definitywnemu uszkodzeniu. Zobacz zdjęcia...


W dniu 16.01.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  przyznał Zespołowi Szkół w Grodzisku dotację w kwocie 13.150,00zł na dofinansowanie zadania pn. „Zdrowa gleba – da nam chleba”. Zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu sfinansuje Gmina Grodzisk. Cały projekt opiewa na kwotę 14.950,00zł. Realizacja przypadnie na marzec - czerwiec 2017r. W ramach zadania uczniowie gimnazjum będą uczestniczyli w zajęciach koła ekologicznego. Wyjadą na 4 wycieczki m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy też do Narwiańskiego Parku Narodowego. Będą uczestnikami 4 konkursów o tematyce ekologicznej. Zakupiona zostanie tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym do kolejnej sali lekcyjnej. Założenia projektu tj. program zajęć, dokumentację aplikacyjną, koncepcję zadania ekologicznego opracowali nauczyciele: Mariusz Gawrysiuk, Dorota Koziak, Danuta Bronicka.


W czasie wakacji lipiec - sierpień 2017r. zostały wyremontowane łazienki uczniowskie w głównej części kompleksu szkolnego. W 6 nowych łazienkach zamontowano nowoczesną armaturę, wyłożono je glazurą i terakotą, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Remont kosztował 123 937zł. Zobacz zdjęcia ...

W 2017r. poważnym remontom poddano 3 autobusy szkolne, których łączny koszt wyniósł ok. 21 905zł. W lipcu 2017r. wymieniono drugi kocioł grzewczy w kotłowni szkolnej. Koszt wymiany wyniósł niespełna 45 000zł.

W okresie wiosenno-letnim przygotowano w miejscu starych działek ogrodniczych boisko szkolne.


     W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” we wrześniu 2017r. nasza szkoła pozyskała środki w wysokości 17300zł na wyposażone 2 sal lekcyjnych w tablice interaktywne, projektory i głośniki.

    W październiku 2017r. pozyskano środki od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 4950zł. Zakupiono: szafę medyczną, stolik zabiegowy, szafkę kartotekową, torbę medyczną, środki profilaktyki jamy ustnej oraz biurko medyczne.Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl