Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2017/2018


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół

w Grodzisku

 

Dyrektor
mgr Mariusz Marcin Gawrysiuk

 
 
 
 
 

Wicedyrektor
mgr Barbara Beata Goławska


 

Kierownictwo szkoły przedwojennej

 

Edward Urbanik - kierownik w latach 1922-1933

Karol Sakowski - kierownik w latach 1933-1934

Sebastian Orzechowski - kierownik w latach 1934-1937

Stanisław Zabłocki - kierownik w latach 1937-1941


 

Kierownictwo szkoły powojennej

 

Zygmunt Zgirski - kierownik w latach 1945/46 - 1949/50

Włodzimierz Łoziński - kierownik w latach 1950/51

Antoni Skowroński - kierownik w latach 1951/52-1977/78

Stanisław Proszowski - dyrektor w latach 1978/79-1983/84

Teresa Kryńska - dyrektor w latach 1984/85-1991 [wicedyrektor 1982/1983]

Jolanta Bat - wicedyrektor 1990/1991

Marek Czajkowski - dyrektor w latach 1991/92-1997/98 [wicedyrektor 1984/85-1989/90]

Antoni Tymiński - wicedyrektor 1994/95-luty 1997

Teresa Kosińska - dyrektor 1998/99 [wicedyrektor luty 1997-1997/98

Maria Mirończuk - wicedyrektor 1998/99 - 2009/2010


Zygmunt Zgirski Włodzimierz Łoziński Antoni Skowroński  
 
Stanisław Proszowski Teresa Kryńska Marek Czajkowski  
 
Antoni Tymiński Maria Mirończuk Teresa Kosińska  

 
 

Rada Pedagogiczna, pracownicy Zespołu Szkół w Grodzisku oraz goście

22 czerwca 2017r. - pożegnanie Pani Dyrektor Teresy Kosińskiej

 

 
Rada Pedagogiczna 2012
Rada Pedagogiczna 2016

Nauczyciele Zespołu Szkół w Grodzisku

w roku szkolnym 2017/2018

 

Świetlica

mgr Barbara Beata Goławska
 

Wychowanie przedszkolne

mgr Beata Araszewicz

mgr Marta Zalewska

mgr Ewa Tarasiuk

Maria Makarska

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Boguszewska
mgr Marta Uściniak
mgr Anna Karolczuk
mgr Anna Żak
mgr
Maria Owsieniuk

 

Język polski

mgr Joanna Pura

mgr Joanna Iwanowska

mgr Ela Zaręba
mgr Helena Balejko

 

Biblioteka

mgr Joanna Jaszczołt

mgr Maria Owsieniuk

 

Język angielski

mgr Marta Uściniak
mgr Marta Wisłocka

mgr Dorota Niewiarowska

mgr Sylwia Niewiarowska

 

Język rosyjski

mgr Helena Balejko

 

Matematyka

mgr Małgorzata Ewa Kosińska

mgr Alina Jolanta Kosińska

mgr Anna Romaniuk

mgr Dorota Agnieszka Koziak

 

Przyroda

mgr Irena Dul
mgr inż. Danuta Bronicka

 

Biologia

mgr Izabela Nowak

 

Wiedza
o społeczeństwie

mgr Jan Dul

 

Zajęcia logopedyczne

mgr Marlena Skrocka-Koc

 

Wychowanie do życia

w rodzinie

mgr Dorota Kobus

 

 

Fizyka

mgr Mariusz Gawrysiuk

mgr Małgorzata Ewa Kosińska

 

Historia

mgr Krystyna Romaniuk

mgr Jan Dul

 

Wychowanie fizyczne

mgr Izabela Lewkowska

mgr Władysław Stefan Romaniuk

mgr Roland Artur Chlebiński
mgr Mikołaj Godun

 

Plastyka

mgr Mariusz Obrycki

 

Muzyka

mgr Mariusz Obrycki

 

Religia prawosławna

ks. Marcin Chiliński
ks. mgr Mikołaj Owsieniuk

 

Religia katolicka

mgr Joanna Jaszczołt
mgr Dorota Kobus

ks. mgr Tomasz Żukowski
 

Informatyka

Zajęcia komputerowe

mgr Jacek Hecold

mgr Barbara Beata Goławska
 

Zajęcia techniczne

mgr Alina Jolanta Kosińska

 

Pedagog

mgr Sylwia Niewiarowska

 

Geografia

mgr Dorota Agnieszka Koziak

 

Chemia

mgr Danuta Bronicka

 

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Bożena Kalicka

mgr Izabela Lewkowska

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Araszewicz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Adam Rusiniak

 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl