Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2017/2018


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 

 

Dokumenty szkolne

 


Statut Przedszkola w Grodzisku

Uchwała Nr 2/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku

Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku

Statut Publicznego Gimnazjum w Grodzisku

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Grodzisku

Program Wychowawczo - profilaktyczny 2017/2018

Programy nauczania 2017/2018

Podręczniki 2017/2018


 

Przedmiotowe zasady oceniania

 


 

Szkoła podstawowa

 

 

Gimnazjum

 

Stara podstawa programowa klasy II - III, V - VI SP oraz II - III G


Język polski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Język angielski

Język rosyjski

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Plastyka

Muzyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia artystyczne taniec nowoczesny

Zajęcia artystyczne regionalne

Zajęcia artystyczne taneczne

Zajęcia artystyczne wokalne

Zajęcia artystyczne teatralne

Zajęcia techniczne

Religia katolicka

Religia prawosławna


Nowa podstawa programowa
Klasa I szkoły podstawowej Klasa IV szkoły podstawowej
   
Klasa VII szkoły podstawowej  
   

 

Regulaminy

 


Regulamin stołówki szkolnej Aneks do regulaminu z dn. 30.12.2016r.

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedury zwalniana z zajęć

Karta zwolnień

Regulamin dowożenia

Regulamin biblioteki

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

Regulamin zachowania uczniów na przerwie

Regulamin wycieczek i wyjazdów

Regulamin dyskotek i imprez szkolnych

Regulamin samorządu uczniowskiego SP

Regulamin samorządu uczniowskiego GIM

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim zobacz...


 

Procedury

 

 

Procedura bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu w Grodzisku

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji

Procedury do stosowania w przypadku przemocy i agresji fizycznej uczniów wobec innych

Procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Procedura do stosowania w przypadku stosowania przemocy psychicznej uczniów wobec innych

Procedura postępowania z uczniem, który dokonał samookaleczenia, przejawia autoagresję, podjął próbę samobójczą

Procedura do stosowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły

Procedura do stosowania w przypadku celowego niszczenia przez ucznia mienia szkolnego i cudzej własności

Procedury do stosowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły

Procedura do stosowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacz mp3, aparat fotograficzny) w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych

Procedura do stosowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych (ostre narzędzia)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl