Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2016/2017

Wykaz podręczników 2016/2017


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 


 

Biblioteka szkolna

 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2016/2017:
Poniedziałek: 8.00 - 14.30
Wtorek: 8.00 - 14.30
Środa: 8.00 - 13.35
Czwartek: 8.00 - 13.35
Piątek: 8.00 - 14.30

Czytelnia oraz centrum multimedialne czynne

w dni pracy biblioteki. 


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

mgr Joanna Jaszczołt

mgr Maria Owsieniuk


Nasza placówka uczestniczy w realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 szkoły oraz biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Oto lista książek, które trafią do naszej szkolnej biblioteki Zobacz tutaj ...


Biblioteka składa się z 2 pomieszczeń: 
- wypożyczalni, z której książki można wypożyczać od poniedziałku do piątku,
- czytelni z centrum multimedialnym (
wyposażonym w 4 stanowiska komputerowe).

Regulamin biblioteki

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników 

Wykaz lektur...

 

Szkoła podstawowa

Gimnazjum


Klasy I Zobacz wykaz ...

Klasa II Zobacz wykaz ...

Klasa III Zobacz wykaz ...


Klasy IV - VI

Zobacz wykaz ...

Klasy I - III

Zobacz wykaz ...

 

 

 


 

Księgozbiór

 

Księgozbiór liczy ponad około 11 327 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, ale i rodziców. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie. W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

Lektury (ułożone według klas)

B - baśnie, legendy i podania

Bw - bajeczki, wierszyki

Ob - opowiadania i powieści obyczajowe

H - opowiadania i powieści historyczne

Pd - poezja, dramat

P - podróże, przygody dzieciom młodszym, przygody dzieciom starszym

F - powieści fantastyczne

Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze

LITERATURA POPULARNONAUKOWA (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)

KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI obejmuje literaturę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne, a także publikacje własne nauczycieli.


Gminny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima pt.: "Julian Tuwim czarodziej słów"


 

W naszej bibliotece...

 

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, terapii pedagogicznej, dysleksji itd. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.

Kto jest najważniejszy w bibliotece?

Bez obecności kogo - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?

Czytelnik - to w bibliotece osoba najważniejsza!


Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Główne cele pracy biblioteki to:

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.

2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.

3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

4. Rozwijanie kreatywności uczniów.


 

Najlepsi

czytelnicy

 

Najwięcej książek w szkole podstawowej przeczytali:

1)    Derewońko Szymon, Kosiński Hubert, Kryńska Aleksandra, Wojtiuk Dorota – uczniowie klas drugich;

2)    Boguszewska Maria, Krasowska Dominika, Putkowska Julia, Radziszewska Julia, Wisłocka Paulina – uczniowie klas trzecich;

3)    Jakuć Aleksandra, Kobus Anastazja, Michalska Klaudia, Wojciuk Maria – uczniowie klas czwartych;

4)    Lewandowski Marcin, Michalczuk Magdalena,  Bronicka Dominika, Chlebińska Blanka – uczniowie klas piątych;

5)    Derewońko Zuzanna, Derewońko Agata, Mołotowicz Julia – uczniowie klas szóstych.


Najwięcej książek w gimnazjum przeczytali uczniowie:

1)    Czapiuk Marta, Zaremba Anita, Kozakiewicz Emilia – uczniowie klas pierwszych;

2)    Krajewska Aleksandra, Żoch Weronika, Boguszewski Norbert, Krasowski Szymon - uczniowie klas drugich;

3)      Rutkowska Emilia, Mioduszewska Estera – uczniowie klas trzecich.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Wydarzenia

 

Biblioteka prowadzi wiele działań mających na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, ale nie tylko, bo myśli już o przyszłych czytelnikach wdrażając do czytelnictwa w przyszłości dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodziców. Zorganizowano akcję pn.: „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” polegająca na włączaniu rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych do czytania swoim dzieciom.


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami zrealizowanymi w I semestrze roku szkolnego 2016/2017


Projekt edukacyjny pn. „Znamy naszych pisarzy” - 30.05.2017. W projekcie wzięli udział uczniowie klas I - III gimnazjum. W kwietniu odbyło się losowanie znanego polskiego pisarza, który miał być tematem prezentacji multimedialnej. Nad projektem pracowała cała klasa pod kierunkiem wychowawcy. 30 maja 2017r. został ogłoszony Dzień Książki w naszej szkole, podczas którego uczniowie zapreentowali prezentacje multimedialne zawierające życie i twórczość wylosowanego pisarza, anegdoty  i ciekawostki o nim, jak również scenki  utworów lub recytację jego wierszy. Uczniowie bardzo solidnie podeszli do zadania i przygotowali ciekawe prezentacje. Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w projekcie.


Akcja czytelnicza pn. "Z ksiązką mi do twarzy" odbyła się 30 maja 2017r. w związku z obchodzonym Dniem Książki w naszej szkole. Tego dnia wszyscy uczniowie mieli za zadanie przynieść książkę  na przerwach mieć ją przy sobie i czytać. Dodatkowo dzieci z klas I-III wysłuchały nagrań wierszy i bajek dla najmłodszych. Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji. Tego dnia wzrosła znacznie liczba wypożyczeń.


W dniu 12 maja 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Baje, bajki, bajeczki…”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyszukiwanie młodych talentów. Organizatorem konkursu były panie bibliotekarki naszej szkoły p. Joanna Jaszczołt i p. Maria Owsieniuk. Konkurs skierowany był do klas 0, I-III i IV-VI, do którego przystąpiło  48 uczniów, w tym po raz pierwszy najmłodsze dzieci z przedszkola. Podczas występów panowała miła i  przyjazna atmosfera, uczniowie słuchali recytacji w wielkim skupieniu, a  młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem pokazali swoje umiejętności recytatorskie. Wszyscy uczestnicy nagradzani byli gromkimi brawami publiczności.
Komisja konkursowa w składzie p. Joanna Pura, p. Maria Saczuk, p. Maria Owsieniuk wnikliwie wysłuchała młodych Recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

W grupie przedszkolnej zostali wyróżnieni: Wojciuk Anna, Bolewski Karol, Zaleska Karolina

Grupa klas „0”: Wojciuk Lena, Zaleski Dawid, Kozakiewicz Mateusz, Wojciuk Julia

Uczniowie klas I-III:

I miejsce -Balejko Julia

II miejsce- Mirończuk Diana

III miejsce- Zaremba Weronika

Wyróżnienia I - III: Putkowska Julia, Wojciuk Dorota, Czmut Gabriela, Boguszewska Maria, Kryńska Aleksandra

Wyróżnienia IV-VI: Chlebińska Blanka, Bronicka Dominika

Zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni upominkami w  formie książeczek i dyplomów.


 

W naszej szkole pasowanie uczniów klasy pierwszej  na czytelnika biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Odbyło się 31 marca 2017r. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być  na długo zapamiętana. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której starliśmy się przekazać wiedzę  o książce i bibliotece. Następnie uczniowie kl.  Va i Vb  zaprezentowali krótkie przedstawienie pt.: „O dwunastu miesiącach”.

Uczniowie uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.


29 marca 2017 roku biblioteka szkolna zorganizowała Międzyklasowy Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej.  Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z obu klas. Jury było mile zaskoczone wysokim i wyrównanym poziomem uczestników konkursu. Jednak daniel Kryński z klasy II a  wyróżnił się płynnością i lekkością czytania, poprawną  intonacja i interpretacją czytanego tekstu zdobywając przez to tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” . Drugie miejsce zajęła Aleksandra Kryńska z klasy II b i trzecie miejsce Adam Walczuk z klasy II b.


Dnia 3 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy
z powiatu siemiatyckiego prowadzona przez metodyk p. Olgą Topolewską


W naszej szkole pasowanie uczniów klasy pierwszej  na czytelnika biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. 31 marca 2017r. pierwszoklasiści uroczyście przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika

17 marca 2017r. zorganizowała klasom II turniej czytelniczy ze znajomości lektury „Zaczarowana zagroda”

17 lutego 2017r. odbyło się podsumowanie konkursu na wiersz walentynkowy. Zwycięzcami konkursu zostali: Marta Porzezińska kl. VIa, Emilia Porzezińska kl. Va, Antoni Kobus kl. IVb


Codzienny konkurs czytelniczy „Z jakiej książki pochodzi ten fragment?”


„Narodowe Czytanie” fragmentów  „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza


 

„Wieczór w bibliotece z książką i filmem” Zobacz zdjęcia ...


Projekt edukacyjny „ Znamy polskich pisarzy” dla klas II-VI SP


Szkolne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Zobacz zdjęcia ...


„Misie czytają książeczki z dziecięcej półeczki” – Dzień Misia. Czytanie książek o misiach

Zobacz zdjęcia ...


Cotygodniowy konkurs ze znajomości lektur w październiku


Cykliczne wyjścia uczniów do Biblioteki Gminnej w Grodzisku


Akcja pięknego czytania wybranych fragmentów książek w świetlicy szkolnej młodszym kolegom


 
 

 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl