Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2016/2017

Wykaz podręczników 2016/2017


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


StołówkaOpłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat za wyżywienie dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy w banku bądź też elektronicznie. Należy wskazać imię, nazwisko, klasę (w przypadku więcej niż jednego dziecka imiona, nazwiska, klasy) oraz miesiąc.

Numer rachunku pozostaje bez zmian: 

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002


Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka!


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół w Grodzisku!


* Zespół Szkół w Grodzisku * ul. 1 Maja 34 * 17-315 Grodzisk * woj. podlaskie

* tel./fax 856568084 * email: zegrodzisk@op.pl *


 

Spotkanie Rodziców z Policją

30.03.2017

 

Szanowni Rodzice!

W środę 5 kwietnia 2017r. o godz. 15.30 odbędzie się w naszej placówce spotkanie Rodziców i nauczycieli z Policją odnośnie problemów z cyberprzemocą oraz zagrożeniami jakie niesie Internet (korytarz na II piętrze szkoły). Poniżej opisano problem z grą internetową, która jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajną Wywiadówkę, liczymy na liczne przybycie.


 

Ważny komunikat dla Rodziców

23.03.2017

 

Szanowni Rodzice!

W Internecie pojawiła się nowa gra pn. „Blue Whale Challenge”, czyli „niebieski wieloryb”, która zagraża życiu dzieci. Zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego zachowania dzieci podczas korzystania z Internetu. Szczególnie uczulamy na problem pozostawiania dzieci przed komputerem bez kontroli dorosłych.

Gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Polega na tym, że bliżej nieustalona osoba, tzw. opiekun, wydaje uczestnikom gry różnego rodzaju polecenia i zleca zadania do wykonania, np. dokonanie samookaleczeń, oglądanie strasznych filmów, chodzenie po torach kolejowych itp.

Szkoła nawiązała już kontakt z najbliższą jednostką Policji w Siemiatyczach. Policjanci są gotowi do przeprowadzenia na terenie szkoły szkoleń na temat niebezpieczeństw związanych z Internetem.


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.


Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE


Gdzie uzyskać pomoc?

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).


 

Rekolekcje

14.03.2017

 

W dniach 20 - 21 marca 2017r. (poniedziałek-wtorek) będą miały miejsce rekolekcje wielkopostne.

20 MARCA 2017 – Poniedziałek

Przyjazdy bez zmian.

Dzieci prawosławne w poniedziałek wyjeżdżają na pielgrzymkę: Narojki-Drohiczyn-Słochy-Siemiatycze.


Godz. 9oo Msza Św. w Kościele (około godz. 1015 powrót do szkoły z wychowawcami!)

Spotkania rekolekcyjne w szkole odbędą się jednocześnie w dwóch grupach, po ok. 40 min, a po przerwie na obiad zamiana miejsca spotkania i prowadzących:

GRUPA I

Po powrocie z kościoła ok. godz. 10.20 obiad dla klas I – III, IV – V SP

Ok. godz. 10.30 spotkanie rekolekcyjne na II piętrze (ok. 30 - 40 min.):

klasy I – V SP – ks. Rekolekcjonista

Ok. godz. 11.15 spotkanie rekolekcyjne na sali gimnastycznej do odjazdów o godz. 12.00: klasy I – V SP katecheci: J. Jaszczołt, D. Kobus, ks. J. Rosłon

GRUPA II

Ok. godz. 10.30 spotkanie rekolekcyjne na sali gimnastycznej (ok. 30 – 40 min.):

klasy VI SP i I – III G katecheci: J. Jaszczołt, D. Kobus, ks. J. Rosłon

Po spotkaniu ok. godz. 11.00 obiad dla klas VI SP oraz I – III G

Ok. godz. 11.15 spotkanie rekolekcyjne na II piętrze do odjazdów o godz. 12.00:

klasy VI SP i I – III G: ks. Rekolekcjonista

GODZINY 1200 na 3 autobusy wszyscy wg harmonogramu Zobacz tutaj...


21 MARCA 2017R. - Wtorek

Przyjazdy bez zmian.

Godz. 9oo Msza Św. w Kościele i Droga Krzyżowa oraz Nabożeństwo w Cerkwi

Ok. 10.30 odjazd do domu sprzed świątyń (3 autobusy).

Harmonogram Zobacz tutaj...

10.30 wyjazd uczniów z klas III G do Siemiatycz na dni otwarte (bezpośrednio po nabożeństwach sprzed świątyń).


 

Pożegnanie Kacperka

10.03.2017

 

10 marca 2017r. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Kacperka Barskiego naszego wychowanka z kl. II a szkoły podstawowej. Delegacja nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku wzięła udział w Mszy św. pogrzebowej w Kościele Parafialnym w Ostrożanach, a następnie w ceremonii pogrzebowej na miejscowym cmentarzu.

Kacperek pozostanie w naszej pamięci jako wesoły chłopczyk bardzo kochający przyrodę, mający ciepłe i miłe spojrzenie.


 

Wywiadówka

07.02.2017

 

12 lutego o godz. 12.45 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

Porządek Wywiadówki:

1. Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej.

2. Spotkanie rodziców uczniów klas III z przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej z Rudki.

3. Spotkania z wychowawcami w klasach.


 

Próbne egzaminy gimnazjalne

07.02.2017

 

Próbny egzamin w gimnazjum

Egzamin odbędzie się w salach lekcyjnych na II piętrze.

21 lutego 2017r. (wtorek) – część humanistyczna

22 lutego 2017r. (środa) – część przyrodnicza

23 lutego 2017r. (czwartek) – część językowa

Zobacz harmonogram...


 

Nowy projekt ekologiczny "Zdrowa gleba - da nam chleba"

02.02.2017

 

W dniu 16.01.2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  przyznał Zespołowi Szkół w Grodzisku dotację w kwocie 13.150,00zł na dofinansowanie zadania pn. „Zdrowa gleba – da nam chleba”. Zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu sfinansuje Gmina Grodzisk. Cały projekt opiewa na kwotę 14.950,00zł. Realizacja przypadnie na marzec - czerwiec 2017r.

W ramach zadania uczniowie gimnazjum będą uczestniczyli w zajęciach koła ekologicznego. Wyjadą na 4 wycieczki m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy też do Narwiańskiego Parku Narodowego. Będą uczestnikami 4 konkursów o tematyce ekologicznej. Zakupiona zostanie tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym do kolejnej sali lekcyjnej. Założenia projektu tj. program zajęć, dokumentację aplikacyjną, koncepcję zadania ekologicznego opracowali nauczyciele: Mariusz Gawrysiuk, Dorota Koziak, Danuta Bronicka.


 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

26.01.2017

 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na realizację zadań:


"Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 400 ton" pobierz

oraz

"Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do Zespołu Szkół w  Grodzisku w ilości 45.000 litrów" pobierz


 

Choinka szkolna

12.01.2017

 

CHOINKA SZKOLNA

17 STYCZNIA 2017R. (WTOREK)
W GODZINACH 14.00 – 19.00

DZIEŃ BEZ KARTKÓWEK, ODPYTYWANIA I SPRAWDZIANÓW!

Zabawa choinkowa dla klas najmłodszych do 13.45. Wychowawcy decydują o przebiegu imprezy, tj.: godzina przedstawienia, wizyta św. Mikołaja.

W tym dniu tylko I kurs 12.45 i 13.45 dla klas 0 – IV oraz uczniów, którzy nie uczestniczą w Choince.

 

Klasy V – VI SP i I – III gimnazjum

Zabawa choinkowa od godz. 14.00 do ok. 19.00

Uczniowie przebywają tylko na łączniku i sali gimnastycznej.
Nie wolno przebywać w innych częściach szkoły.  

Jedynym odstępstwem od tej zasady jest czas na ewentualny poczęstunek w godz. 15.30 – 16.30 (zależy o której dotrze np. pizza).

Za porządek odpowiadają wychowawcy klas (oraz gospodarze klas), którzy podczas poczęstunku przebywają z wychowankami w sali lekcyjnej.

Po 16.30 sale muszą być wysprzątane, klucz odwieszony w pokoju.

Odjazdy według harmonogramu / zobacz tutaj

Kierunek A 18.25

Kierunek B 19.00

 Obowiązuje zmiana obuwia.

 Obowiązują zgody uczestnictwa w Choince podpisane przez  Rodziców.


 

Konkursy przedmiotowe

03.01.2017

 

Informacja dotycząca rejonowego etapu konkursów przedmiotowych:

Uczniowie muszą posiadać karty kodowe oraz ważne legitymacje szkolne.

Początek eliminacji konkursowych ustalono na godz. 10.00.


 

Wigilia szkolna

20.12.2016

 

Dnia 21 grudnia 2016r. (środa) zapraszamy całą społeczność szkolną na Wigilię szkolną.

Porządek dnia:

Jasełka bożonarodzeniowe godz. 11.50

Zobacz zdjęcia ...


 

Przetarg na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych

06.12.2016

 

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 48 000 litrów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy


Protokół z otwarcia ofert - 21.12.2016

str. 1, str. 2


Zawiadomienie o wyborze oferty


 

Przetarg na dostawę miału węglowego

30.11.2016

 

Zakup i sukcesywna dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku w ilości 400 ton
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy


Protokół z otwarcia ofert - 14.12.2016


Zawiadomienie o wyborze oferty


Reforma edukacji


 

Wspieramy "Szlachetną paczkę"

29.11.2016

 

Dnia 6 grudnia 2016r. będzie w naszej szkole mikołajkowo i charytatywnie!

Mikołajki tradycyjnie świętujemy na "owocowo". W ramach promocji zdrowego odżywiania uczniowie zostaną obdarowani przez drużynę Św. Mikołaja owocami. Pod koniec dnia będzie miało miejsce mikołajkowe karaoke. Zapraszamy!

Równolegle odbędzie się pieczenie gofrów w ramach ogólnopolskiej świątecznej akcji "Szlachetna paczka". Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Nasza szkoła jako instytucja zgłosiła swój udział i wzięła pod swoje skrzydła potrzebującą rodzinę z naszego powiatu.

Zapraszamy całą społeczność szkolną i lokalną do aktywnego uczestnictwa w akcji!!! Nasze gofry są bezkonkurencyjne!!!

 
 
 
 

 

Andrzejki

23.11.2016

 

24 LISTOPADA 2016 R. (CZWARTEK)

ANDRZEJKI

KL. 0 – III SP - Andrzejki i Dzień Pluszowego Misia

Kl. IV - V SP – zabawy andrzejkowe na sali gimnastycznej – 5l. (opiekę sprawują nauczyciele uczący na tych lekcjach)

Kl. VI SP i I – III G - zabawy andrzejkowe na sali gimnastycznej połączone z otrzęsinami klas pierwszych  – 6, 7l. (opiekę sprawują nauczyciele uczący na tych lekcjach)

Dyskoteka od 14.30 (na 8 l. dyżurują nauczyciele uczący na tej godzinie lekcyjnej) do godz. 18.30.

Opiekunowie samorządów organizują dyżury porządkowe wśród uczniów z poszczególnych klas.

 
 
 
 
 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

21.10.2016

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, a przede wszystkim, jak wspierać swoje dziecko w weryfikacji treści dostępnych w Internecie oraz jak ustrzec je przed fałszywym przyjacielem w sieci, zapraszamy Rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej do włączenia się w realizację programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. To największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.

Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. W programie wzięło już udział ponad milion dzieci.

https://akademiapuchatka.pl/pl

lub

https://maspex.com/csr,dzialania-spoleczne,program-edukacyjny-akadiemia-bepiecznego-puchatka,4.html


 

Konkursy przedmiotowe

18.10.2016

 

W naszej placówce trwają przygotowania do wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursów tj. terminy, zakresy, regulaminy itp. znajdziecie na stronie internetowej Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zobacz więcej....

Informacje o organizacji konkursów w naszej szkole - pobierz harmonogram...


 

Baśń o rycerzu...

07.10.2016

 

W 10 października 2016r. uczniowie z klas III - V SP obejrzą „Baśń o Rycerzu bez Konia” Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego to dowcipne i wciągające widowisko familijne, opowiadające przygody Rycerza bez konia i Konia bez rycerza, którzy szukają siebie nawzajem. Obok tytułowych bohaterów w przedstawieniu pojawią się uwięziona w wieży królewna, źli rozbójnicy, czarodziejka z magiczną kulą i straszny smok.

Jednak w tej baśni wszystkie postaci i wydarzenia przedstawione są z przymrużeniem oka. Wartka akcja, rozgrywana w planie żywym i lalkowym, znakomite kreacje aktorskie, pełen inwencji ruch sceniczny i dowcipne piosenki sprawiają, że przedstawienie zachwyca zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest to zarazem opowieść z morałem, o tym, że marzenia się spełniają, jeżeli tylko nie przestajemy w nie wierzyć.

http://iteatr.tvp.pl/27036998/basn-o-rycerzu-bez-konia-teatru-banialuka-z-bielskabialej


 

Jubileusz

50-lecia par małżeńskich 30.09.2016

 

W sobotę 1 października 2016r. w naszej szkole gościliśmy Jubilatów z terenu Gminy Grodzisk, którzy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali na tę okoliczność cześć artystyczną.

Informacja o dowozach uczniów:

p. Iwanowski 8.05 Porzeziny, 8.10 Krynki Borowe, 8.15 Sypnie, 8.25 Koryciny, 8.30 Czarna Wielka

8.55 Stadniki, 9.00 Jaszczołty, 9.05 Krakówki, 9.10 Bogusze, 9.15 Żery Czubiki

p. Antoniuk 8.50 Niewiarowo, 8.55 Rybałty, 9.00 Krynki-Sobole, 9.10 Mierzynówka


 

Sprzątanie ziemi 15.09.2016

 

W piątek 16 września 2016r. uczniowie z klas: IV a, IV b, V a i V b wraz z wychowawcami, we współpracy z Urzędem Gminy w Grodzisku, włączą się w ogólnopolską akcję "Sprzątanie ziemi". Uczniowie otrzymają worki i rękawice ochronne. Prosimy rodziców o przygotowanie dzieciom kamizelek odblaskowych.

 


 

Zmiany w dowożeniu 15.09.2016

 

Dokonano kolejnych zmian w organizacji dowożenia. Obowiązuja od 13 września 2016r. (wtorek), a dotyczą godzin dowozu oraz porannych tras autobusów. Zmiany wynikają z organizacji pracy szkoły.

Zobacz trasy autobusów...


Trasy autobusów rano/Pan Morzy:

6.50 Porzeziny Giętki – Porzeziny Mendle – Stare Sypnie – Nowe Sypnie –Krynki Borowe – Kosianka Trojanówka – Kosianka Boruty – Grodzisk

7.30 Krynki Sobole – Rybałty – Niewiarowo Sochy – Niewiarowo Przybki – Drochlin – Grodzisk


 

Początek roku szkolnego 2016/2017

31.08.2016

 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkole podstawowej 23. dzieci w oddziale przedszkolnym 5 i 6latków, 174. uczniów w klasach I - VI oraz 130. uczniów w gimnazjum.

Kolejny rok funkcjonuje Punkt przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku, gdzie wychowanie przedszkolne realizować będzie: 23. dzieci 5 i 6-cioletnich oraz 25. dzieci 3 i 4-letnich.

Zespół Szkół w Grodzisku zatrudnia 45 nauczycieli w szkole podstawowej oraz gimnazjum oraz 22 pracowników obsługi szkolnej.

Składki na ubezpieczenie uczniów od NNW uiszczamy do 15.10.2016r.:

dzieci z oddziałów przedszkolnych - 38 zł

uczniowie klas I - VI SP i I - III G - 45 zł

Numery polis NNW:

JWD 11471024 - Oddziały przedszkolne

JWD 11471023 - Klasy I – VI SP oraz I – III G


Dokonano zmian w organizacji dowożenia. Zostaną wprowadzone od 5 września 2016r. (poniedziałek), a dotyczą godzin dowozu oraz porannych tras autobusów. Zmiany wynikają z organizacji pracy szkoły.

Zobacz trasy autobusów...Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl